Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię w podejściu Gestalt. Fundamentem tej metody jest założenie, że każdy człowiek posiada potencjał rozwojowy i możliwość funkcjonowania w poczuciu dobrostanu, o ile jest świadomy tego, co dzieje się w nim i wokół niego. Cierpienie psychiczne powstaje wówczas, gdy nasze potrzeby, emocje i pragnienia pozostają poza obszarem naszej świadomości. Głównym celem psychoterapii Gestalt jest więc rozwijanie świadomości siebie oraz tego, co zaburza osobie kontakt ze światem. W procesie psychoterapii przyglądamy się sposobom, w jakie Osoba wchodzi w kontakt ze swoim środowiskiem oraz sposobom wycofywania się przez nią z tego kontaktu. Celem psychoterapii jest stwarzanie warunków do tego, aby Osoba dokonywała świadomych i autonomicznych wyborów, w oparciu o jej rzeczywiste potrzeby.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa (Kodeks PTP) oraz Kodeks Etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (Kodeks EAGT).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez PTPG oraz EAGT.

Zobacz pełną ofertę.