Oferta

Psychoterapia

Proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest 3 – 5 sesjami o charakterze konsultacji. Jest to czas, który pozwala mi rozpoznać charakter trudności doświadczanych przez klienta i zaproponować odpowiednio dobraną pomoc. Klient ma w tym czasie możliwość sprawdzenia jak czuje się w kontakcie ze mną i w takiej formie pracy, jaką proponuję. Podczas ostatniej wizyty konsultacyjnej omawiam mój sposób widzenia trudności klienta i proponuję możliwe działania zaradcze. Jest to moment, w którym wspólnie z klientem decydujemy o dalszej współpracy, przewidywanym czasie jej trwania i warunkach organizacyjnych lub o zakończeniu współpracy.

Na pierwszą wizytę umawiamy się telefonicznie.

Indywidualna sesja terapeutyczna trwa 50 minut i kosztuje 180 zł.

Sesja psychoterapii pary trwa 80 minut i kosztuje 350 zł.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze.

W sytuacji, gdy problem dotyczy nastolatka, na pierwsze spotkanie umawiam się z samym rodzicem/rodzicami.

Konsultacje

Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut i kosztuje 180 zł.

Konsultacja może mieć charakter jednorazowego spotkania lub kilku – kilkunastu spotkań odbywających się z taką częstotliwością, jaka jest potrzebna klientowi.

Indywidualna sesja terapeutyczna


50 minut

180 zł

Konsultacja


50 minut

180 zł

Psychoterapia pary


80 minut

350 zł